Mary Shelley - A Frankenstein szerzője

Mary Shelley (1797-1851), az angol romantikus irodalom jelentős alakja, legismertebb művével, a Frankenstein vagy a modern Prométheusszal, valóságos irodalmi fordulópontot teremtett a horror és a tudományos-fantasztikus műfajban. Shelley életének és munkásságának megértése alapvető fontosságú a Frankenstein igazi jelentőségének megértésében.

Mary Shelley, a gótikus irodalom megalapítója, rémképek szülőanyja. Kivételes elméje, mely Frankenstein történetét szőtte, és megmutatja azt a bátor nőt, aki előremutató volt korában, meghaladva a korlátozásokat.

Az ifjú Mary Shelley és irodalmi befolyásai

Mary Wollstonecraft Godwin, aki később Mary Shelley néven vált híressé, nem mindennapi körülmények között nőtt fel. Szülei, Mary Wollstonecraft és William Godwin, mindketten kiemelkedő radikális gondolkodók voltak a 18. század végén. Édesanyja, Mary Wollstonecraft, feminista írónőként vált ismertté a A Vindication of the Rights of Woman (A nők jogainak követelése) című művével, míg édesapja, William Godwin, politikai filozófusként vált híressé.

Mary születésekor édesanyja tragikusan meghalt, így őt édesapja nevelte. Így Mary már fiatalon találkozott a politikai és filozófiai gondolkodás legmagasabb szintjeivel, ami későbbi írásaiban is megmutatkozott. 16 éves korában találkozott Percy Bysshe Shelleyvel, a romantikus költészet egyik legnagyobb alakjával, akivel nem sokkal később összeházasodott. A költő hatalmas hatással volt Mary irodalmi fejlődésére.

A Frankenstein születése

A Frankenstein története egy esős nyári este alakult ki Svájcban, 1816-ban. Mary, férje, Percy, és a közös barátjuk, Lord Byron, ott tartózkodtak. Egy estén szórakozásból elhatározták, hogy versenyt hirdetnek, melyben mindenki elmesél egy szellemhistóriát. Ebből az estei szórakozásból született meg Mary Shelley elképesztő története, a Frankenstein.

A Frankenstein, a teljes címén a modern Prométheusz, egy tudósról szól, Victor Frankensteiról, aki mesterségesen teremt életet. Azonban a teremtménye, akit általában a címben szereplő névvel azonosítanak, szörnyű és félelmetes. A történetben számos kulcsfontosságú téma jelenik meg, köztük a tudomány felelőssége, a természetfeletti és természetellenes erők, valamint az emberiség alapvető igénye az elfogadásra.

Mary Shelley műve, a Frankenstein, az első valódi tudományos-fantasztikus regényként van számon tartva. A tudományos elgondolások és a természetfeletti elemek ötvözése teljesen újszerű volt ebben a korban. Shelley által bevezetett témák, mint a mesterséges élet létrehozása, az ember felelőssége a teremtményeiért, vagy a technológia etikai következményei, azóta is visszatérő motívumok a műfajban.

Mary Shelley öröksége

Mary Shelley műveinek jelentős hatása volt az irodalomra és a kultúrára általában. A Frankenstein számtalan adaptációt és újragondolást élt meg a színpadon, a filmvásznon és a könyvekben is. A mű eredeti kérdései - a tudomány etikája, az ember felelőssége a teremtményeiért, és a társadalmi kirekesztés - ma is ugyanolyan relevánsak, mint Shelley korában.

Mary Shelley munkássága rámutatott arra, hogy a nők képesek jelentős hozzájárulást tenni az irodalomhoz és a kulturális diskurzushoz. Az ő munkássága máig inspirálja az írókat, különösen a tudományos-fantasztikus műfajban dolgozó női szerzőket. Ezzel Mary Shelley hozzájárult nemcsak a műfajhoz, de a női írók helyének erősítéséhez is a világirodalomban.

Mary Shelley és a romantika

Mary Shelley művei, különösen a Frankenstein, a romantikus mozgalom megnyilvánulásait tükrözik. A romantika korában az írók gyakran a természet csodáit, az érzelmek mélységeit és az emberi lélek sötét oldalait vizsgálták. A Frankensteinben ezek a témák nyilvánvalóak, különösen Victor Frankenstein kísérletezése során, amikor is az ember a természet felett próbál hatalmat gyakorolni, ami végül pusztító következményekkel jár.

A Frankenstein a romantika néhány kulcsfontosságú jellemzőjét is magába foglalja, mint például a művészet, a természet, a szabadság és az érzelmek iránti mély elköteleződést. Mary Shelley munkájában az emberi lélek sötét oldala a teremtményben nyilvánul meg, akinek szörnyűsége nem csupán fizikai, hanem érzelmi és lelki is.

Mary Shelley élete a Frankenstein után

Mary Shelley élete a Frankenstein kiadása után is ugyanolyan drámai volt, mint az előtte. Percy Bysshe Shelley, a férje, tragikusan meghalt 1822-ben, és Mary ezután még közel 30 évig élt. Ebben az időszakban számos további regényt írt, köztük a The Last Man-t, ami egy posztapokaliptikus jövőképet ábrázol - ez is egy úttörő mű a tudományos-fantasztikus irodalomban.

Mary Shelley érdekességekÍme néhány érdekesség Shelley életéből, ami tovább mélyíti ismereteinket erről a kivételes szerzőről:

1. Mary Shelley édesanyja, Mary Wollstonecraft, feminista írónő és aktivista volt, aki "A nő jogairól" című művével tett szert hírnévre. Ezen az alapon Mary már egészen fiatalon kapcsolatba került a feminista eszmékkel.

2. A Frankenstein történetét mindössze 18 évesen alkotta meg, és a regény első kiadása 21 éves korában jelent meg. Ez a korai alkotás kitörölhetetlen nyomot hagyott a világirodalomban.

3. Gyermekkorában Mary otthona számos neves vendéget fogadott, köztük Samuel Taylor Coleridge és William Wordsworth költőket.

4. Egyes történetek szerint Mary Shelley a saját édesanyja, Wollstonecraft sírján veszítette el a szüzességét – ami jelképezi Mary és édesanyja közötti erős, bár tragikus kapcsolatot.

5. Mary édesapja, William Godwin, radikális és anarchista nézeteket valló filozófus volt, aki szintén nagy hatással volt lánya gondolkodására.

6. Férje, Percy Bysshe Shelley költő tragikusan fiatalon halt meg, és pletykák szerint Mary megőrizte férje megkövesedett szívét, mint egyfajta morbid emléket.

7. Mary Shelley más regényeket is írt a Frankenstein után, köztük a The Last Man-t, amely filozófiai témákat boncolgat egy tudományos-fantasztikus történet keretein belül.

8. Mary Shelley kiállt a nők oktatásáért és a nemek közötti egyenlőségért, ezzel továbbvittve édesanyja, Wollstonecraft hagyatékát.

9. Mary féltestvére, Fanny, öngyilkosságot követett el, amikor Mary még csak tizenéves volt, és az első gyermeke Percy-vel mindössze 12 naposan halt meg.

10. Azt mondják, Mary Shelley úgy tanulta meg írni a saját nevét, hogy édesanyja, Wollstonecraft sírkövén lévő betűket másolta le.

11. Mary Shelley, mint Mary Wollstonecraft lánya, édesanyja feministává vált, így nem csak a női írók, hanem a női jogok küzdői előtt is járt.

12. Ezek az érdekességek betekintést nyújtanak Mary Shelley rendkívüli életébe és munkásságába, ami hatással volt nemcsak az irodalomra, de a női írók helyzetére és a feminista mozgalomra is.

 

Film is készült Mary Shelley életéről

A 2017-ben bemutatott Mary Shelley című film igazán figyelemre méltó dráma, amely Mary Shelley életét és munkásságát mutatja be. A film rendezője a szaúd-arábiai Haifaa al-Mansour, aki az első női filmrendező az országában. A főszerepet Elle Fanning alakítja, aki Mary Shelley szerepében brillírozik.

A film a fiatal Mary Shelley életének egy rendkívül fontos, alakuló szakaszát öleli fel, bemutatva a szerelmi életének viharait, a személyes tragédiáit és a művészi ébredését. Ez a korszak csúcsosodik a "Frankenstein" megírásában, amit Mary Shelley 18 évesen alkotott.


A film egyik erőssége az, hogy az irodalmi kontextuson túl is mélyreható portrét fest Mary Shelleyről, mint nőről, aki a kor konvencióival szembeszállva megpróbálta megtalálni a saját hangját. Mary szerelmi kapcsolatát is bemutatja Percy Bysshe Shelleyvel, akivel fiatalon szökött el, és aki nagy hatással volt Mary életére és munkásságára.

Ez az élettörténet bemutatja a kor társadalmi normáinak a kihívásait, amit Mary a női íróként való érvényesülésével és a nők oktatásának támogatásával hozott létre. A film ábrázolja a nők életének és tapasztalatainak komplexitását, különös tekintettel a 19. század eleji Angliára.

A "Mary Shelley" című film hűen tükrözi a kor hangulatát, és nagyszerűen használja a vizuális eszközöket Mary történetének elmeséléséhez. A díszletek és a jelmezek mesterien visszaadják a 19. század eleji Anglia hangulatát, a színészi játék pedig kiváló. Fanning hitelesen adja vissza Mary bonyolult érzelmi világát, miközben Douglas Booth mint Percy Bysshe Shelley, Mary szabad szellemű, de felelőtlen férje, szintén kiemelkedő alakítást nyújt.

Mit üzenhet Mary Shelley a vallásról, különös tekintettel a kereszténységre a Frankensteinben?

A Frankensteinben Shelley a tudomány és a természetfeletti, köztük a vallás közötti feszültségre összpontosít. Victor Frankenstein, aki mesterségesen teremt életet, Isten helyébe lép, ami végül tragédiához vezet. Ebből arra lehet következtetni, hogy Shelley arra figyelmeztet, a tudomány vallásos, vagy természetfeletti határokat léphet át, aminek súlyos következményei lehetnek.

Mi inspirálta Mary Shelleyt a Frankenstein megírására?

Mary Shelleyt több tényező is inspirálta a Frankenstein megírásához. A legjelentősebb inspirációt egy verseny adta, amit Lord Byron indított, ahol arra buzdították egymást, hogy írjanak egy szellem történetet. Mary álmot látott egy tudósról, aki megeleveníti a halottat, és ebből született meg a Frankenstein története.

Megőrizte-e Mary Shelley férje, Percy Shelley megkövesedett szívét?

Bár a történetek szerint Mary Shelley megőrizte Percy Shelley megkövesedett szívét, ez nem bizonyított tény, inkább a romantikus irodalom legendájának része.

Ki volt Percy Shelley és mi volt a kapcsolata Mary Shelleyvel és a Frankensteinhez?

Percy Bysshe Shelley egy angol költő volt, aki a romantikus irodalom egyik kiemelkedő alakja volt. Percy Mary Shelley férje volt, és aktívan támogatta őt a Frankenstein megírásában. Ő írta a regény előszavát is, és hatással volt Mary stílusára és témaválasztására.

Ki volt Mary Shelley édesanyja és milyen hatással volt Mary Shelleyre?

Mary Shelley édesanyja, Mary Wollstonecraft, egy brit írónő és filozófus volt, aki a női jogok egyik elsőszámú védője volt. Wollstonecraft írásaiban kiállt a nők oktatása és a nemek közötti egyenlőség mellett. Bár Mary még gyermekkorában elvesztette édesanyját, Wollstonecraft eszméi és munkássága nagy hatással voltak rá.

Milyen jelentős esemény történt Mary Shelley életében 16 éves korában?

16 évesen Mary Shelley találkozott és beleszeretett Percy Bysshe Shelleybe, aki akkor még hivatalosan másik nőhöz volt házas. A pár elszökött együtt, ami nagy botrányt okozott az akkori társadalomban.

Hány éves volt Mary Shelley, amikor megírta a Frankenstein-t?

Mary Shelley mindössze 18 éves volt, amikor megalkotta a Frankenstein történetét, és a művet 21 éves korában adták ki először.

Kiállt-e Mary Shelley a nők oktatása és a nemek közötti egyenlőség mellett?

Mary Shelley, mint ahogy édesanyja, Mary Wollstonecraft is, nagy jelentőséget tulajdonított a női jogoknak, beleértve a nők oktatását és a nemek közötti egyenlőséget. Ez az elkötelezettség látható Mary munkásságában is, és erősítette pozícióját mint a női írók egyik úttörője.
Megjegyzés küldése (0)
Újabb Régebbi