A Hangok Tánca

Kutatók a szinesztia egyik ritka formáját fedezték fel, amely összeköti a hallást és a látást.

A balett-táncosok mozdulattá alakítják a zenét. Vannak azonban emberek, akik mozdulatokat érzékelnek hangként. A pasedanai California Institute of Technology munkatársai ezzel az eddig ismeretlen érzékelési móddal rendelkező embereket vizsgálták. A jelenség alátámasztja, mennyire szorosan kapcsolódnak egymáshoz az esztétikai érzékelés különböző formái.

Sarah Johnson művésznő előadása: a fénnyel rajzolt mozdulatot egyes emberek hangként érzékelik.
A négy vizsgált szinesztétának sípoló, kopogó vagy zizegő hangokat játszottak le egy optikai inger felvillantásakor, vagy ha egy adott folyamatos mozgást végeztek. Az eredmények szerint e két érzék összhangja különleges képességekkel ruházza fel a szinesztétákat. Saenz és Koch a kísérleti személyeknek, valamint egy kontrollcsoportnak ritmikus, morzeszerű jelfolyamatokat mutattak be képernyőn.

Egyes kelpárokat hangokkal festettek alá, másokat csak optikai ingerként jelenítettek meg. A kutatás célja annak felismerése volt, vajon a kísérleti személyek szerint az egyes pároknál ismétlődnek-e ugyanazok a ritmusok?

A hangokkal aláfestett folyamatoknál mindkét csoport hasonlóan jól azonosította a ritmust. A többi esetben a szinesztéták egyértelműen előnyben voltak. Ennek oka: ők ilyenkor is hangokkal kapcsolták össze a vizuális ingereket. A szinesztéták ezáltal sokkal könnyebben képesek ritmusmintákat felismerni, mint a különleges képességet nélkülöző emberek.

A kutatók azt remélik, hogy tanulmányaik segítségével jobban megérthetik a hallás és a látás közt az agyban működő kölcsönhatásokat. A hallás és a látás összekapcsolása ugyanis a mindennapokban is hasznos lehet, hiszen szinte minden, ami mozog, zajt is kelt.

Megjegyzés küldése (0)
Újabb Régebbi