Nostradamus Próféciái

Mióta Nostradamus 1555-ben elkezdte közétenni jövendöléseit, azóta próbálkoznak a megfejtésükkel. 1939-ben Goebbels hívta fel Hitler figyelmét a II. 24-es négysorosra:

Éhségtől dühödt vadállatok fognak átúszni a folyókon, 
a csatatér nagyobb része Hister ellen lesz, 
vasketrecben vonszolják a nagy embert, míg 
Németország gyermeke semmit sem tart tiszteletben.

A Hister név elég közel állt a Hitlerhez, de a négysoros nem jósolt diadalmenetet Németországnak. Ezért a Luftwaffe győzelmet hirdető hamis próféciákat tartalmazó röpcédulákat dobált le Franciaország és Belgium felett.Nostredamus homályos fogalmazása gyakran megnehezíti próféciái értelmezését, de II. 51-es négysorosban szereplő évszám utolsó két jegye elég világos az 1666-os londoni nagy tűzvészről szóló jóslatában:

Igazak vérét követeli majd a londoni tűz, amelynek háromszor húsz meg hat lesz az esztendeje.

Néhány versszak olyan eseményeket jósol, amelyek nem történtek meg. Ilyen a VI. 54-es négysoros:

Hajnalban, a második kakasszóra a 
Tuniszból, Fezből és Bougi-ból való arabok 
elfogják a marokkói királyt, 
a liturgia szerinti hatszázhetedik esztendőben.

Nostradamus jóslatai mintha csak megjövendölték volna az 1666-os londoni nagy tűzvészt. 

Ezeket a tévedéseket azonban több mint ellensúlyozza más sorok pontossága, például amelyek Napóleon születését jövendölik, illetve amelyek hatalomvesztését és Szent Ilona szigetére való száműzését jelzik:


Közel Itáliához születik egy császár, 
aki nagyon sokba fog kerülni a Birodalomnnak.
Egy parányi területen lévő kis hely közepén
le fogja tenni jogarát.

Nostradamus ugyancsak leírta XVI. Lajos sikertelen menekülését Varennes-be 1791-ben, valamint a francia forradalom hátborzongató guillotine-ját:

Éjszaka fog átmenni a reinsi erdőn
két társ kerülő úton, a királyné a fehér kő,
a szerzetes király szürkében,
Varennes-ben a választott Capet vihart, tüzet, 
vérontást okoz.

A III. 96-os négysoros így szól:

A fossanói vezér torkát átvágja
a vérebet és agarat nevelő férfi,
a tettet akkor követik el a tarpeji szikla hívei, 
amikor Szaturnusz az Oroszlánba fordul február 
13. napján.

Az állítások szerint ugyancsak előrevetítették Hitler győzelmét egy hamis próféciával, amelyet Hitler propagandaminisztere, Goebbels tett közzé.

Fossano királya Duc de Berry nagyapja volt. A herceget 1820. február 13-án agyonszúrta egy istállói alkalmazott. A gyilkos köztársaságpárti volt, erre utal a hivatkozás a tarpeji sziklára, ahonnan a köztársasági Rómában lehajították a bűnösöket.

Megjegyzés küldése (0)
Újabb Régebbi