Húszforintos - Magyar Nőszirom

A nőszirmok görög eredetű tudományos neve (Iris) szivárványt jelent, s változatos színezetű virágjaikra utal. A ma használatos nőszirom megnevezés Diószegi Sámueltől ered. A magyar nőszirom (Iris aphylla subsp. hungarica) hazánk, továbbá Szlovákia, Ukrajna és Románia területén élő endemikus faj.

E növénnyel homok- és löszgyepeken, tölgyesekben találkozhatunk a Nyírségben és Erdélyben, ám a Kárpátalján, a Felvidéken, a Zemplénben, és a Gömör-Tornai-karszton, sztyeppréteken, bokorerdőkben él.A hasonló színezetű más nőszirmoktól fehéres, mintázat nélküli és „szakállas” lepellevelei alapján különíthetjük el. Április-májusban nyílik, de az egyes virágok csupán néhány óráig virítanak.


 A nősziromfélék családjába mintegy 1400 faj tartozik, közülük sok fajt vontak termesztésbe; az ezekből kialakított kertészeti fajták száma szinte felbecsülhetetlen. A hazánkban élő hét őshonos nősziromfaj közül a magyar nőszirom részesül fokozott védelemben; természetvédelmi értéke ötvenezer forint.
Megjegyzés küldése (0)
Újabb Régebbi