A Bűvös 12-es Szám

Amióta az emberek számolni tudnak, azóta hisznek bizonyos számok mágikus erejében. A 12-es különösen fontos szám: az asztrológiában, az időszámításban és a naptárkészítésben is nagy szerepet kapott.


A számmisztika hívei a számok mögött rejlő jelentéstartalmat kutatják. Úgy tartják, minden szám bizonyos hatással van az emberre és annak sorsára. A 12-es szám különösen fontos. Van profán, hétköznapi jelentése: a nap kétszer 12 órából áll, az év pedig 12 hónapból, és „emelkedettebb” vonatkozása is: a 12 az apostolok száma, és egyúttal az állatövi jegyeké is, amelyek az asztrológia tanai szerint sorsunkat születésünktől kezdve meghatározzák. De vajon miért tulajdonítanak meghatározó jelentőséget a 12-es számnak a nyugati kultúrában?


Az év felosztása

A 12-es szám először is a naptár megalkotásában játszott fontos szerepet, mivel az idő múlása a Nap járásának megfigyelésével követhető nyomon az egyik legegyszerűbb módon. A Nap egy év alatt járja körbe a zodiákust, amely 12 állatövi jegyből áll. E tapasztalati megállapítás alapján osztották fel elődeink az évet éppen 12 hónapra.

A régi kultúrák ezen túlmenően a teljesség számának is tartották a 12-est. Úgy tűnik, a 12-es a világegyetem egyik alapvető rendezőelve.

A mitológiában és a különböző vallásokban is gyakran megjelenik ez a szám. Héraklésznek, a görög mitológiai hősnek például 12 feladatot kellett végrehajtania. Az Ótestamentum az írja, hogy Izrael népe 12 törzsből áll. Az Újtestamentum tanítása szerint Jézus 12 apostolt gyűjtött maga köré. Még a Jelenések könyvében is kimutatható a 12-es szám fontossága. A Mennyei Jeruzsálem kapuinak szám is 12, a templom 12 alapkőre épült, amelyekre felírták a 12 apostol nevét. Továbbá 12-szer 12 embert választottak ki arra, hogy jelen legyenek a Bárány imádásánál.

Jézus és a 12 apostol
Leonardo da Vinci Az utolsó vacsora című képe a milánói
 Santa Maria delle Grazie-templom refektóriumában látható.
Az emberiség egyik legjelentősebb festménye 12 férfit
ábrázol Isten fiának társaságában
A történelemben is sokszor tetten érhető a 12-es szám alkalmazása. A rómaiak a Kr. e. 5. évszázadban 12 táblára jegyezték fel a római jog alapjait. Rómából származik egyébként az a szokás is, hogy a perekhez 12 esküdtet választanak. Minden csupán a véletlen műve lenne? Vagy talán az ókori itáliaiak úgy gondolták, hogy a 12-es szám különleges rendet biztosít a bírósági eljárásokon?

Ha megszorozzuk az isteni alapelvek számát (3) az anyagi világ számával (4), a beteljesülés számát (12) kapjuk meg. Vagyis a tér és az idő rendjének szimbólumával állunk szemben. Ez a felismerés elsősorban a csillagjósok, majd később az asztrológusok tevékenységében jutott kifejezésre.


A planéták hatása

Az állatöv jegyei az ókori Mezopotámiában eredetileg arra szolgáltak, hogy a Hold helyzetét jelöljék az égbolton. Az egyszerűség kedvéért nem azt mondták, hogy a Hold fázisának 7/15. részébe ért, hanem azt, hogy Nyilas jegyében áll. Miközben arra törekedtek, hogy minél jobb naptárat szerkesszenek, fokozatosan kialakult a különféle előrejelzések, jövendölések és a csillagjegyekhez kapcsolódó jellemrajzok bonyolult rendszere, az asztrológia alapja. Az állatövet 3x4 csillagjegyre osztották, és az ezeknek megfelelő kategóriák segítségével egyszerűen lehetett ábrázolni az emberek jellemét. Ma már sokakat érdekel születési képletük, és kérik ki asztrológus véleményét különféle élethelyzetekben.

Az állatövA velencei Museo Civico Correr miniatúrája
a 12 állatövi jegyet ábrázolja. Ezek és a hozzájuk
tartozó archetípusok nagy szerephez jutnak az
asztrológiai elemzésekben.
Tegyünk egy megdöbbentő kirándulást a kémia világába is. Az emberi lét és az egész élet alapja a szén és annak molekulaláncai. A szén pedig a periódusos rendszer 12. eleme. Minden szintén csupán a véletlen műve lenne:

3 Megjegyzések

 1. Remek ez az összeállítás!
  A zenében is jelen van a 12:
  Egy oktáv 12 félhangból áll, ehhez kapcsolódik a 12 dúr és 12 moll hangnem.
  Illetve a hét napjai is érdekesek:
  7 nap, 5 munkanap 7+5 = 12

  VálaszTörlés
 2. Szerencsésnek érzem magam, a 12-es számmal.

  VálaszTörlés
 3. Akárhogy nézem, de a 12. elem a Magnézium.

  VálaszTörlés
Megjegyzés küldése
Újabb Régebbi