Újító Találmányok: Intelligenciateszt

Az intelligencia mérésének gondolata Francis Galton agyában született meg a 19. században. Az első használható teszteket és a mértékeket Alfred Binet és Théodore Simon alkotta meg 1905-ben.Bár nem a francia pszichológus, Alfred Binet alkotta meg az intelligenciakvóciens fogalmat, általában mégis öt tartják az IQ-teszt feltalálójának, mivel ő hajtott végre egy kutatássorozatot a francia iskolás gyerekek relatív intelligenciájának felmérése céljából 1904-1905-ben. Előtte az angol Francis Galton, unokatestvére, Charles Darwin evolúció elméletének nagy támogatója azt vallotta, hogy az intelligencia öröklődik és mérhető. Galton számos ellentmondásos elmélettel állt elő az öröklődő intelligencia elméletre alapozva, többek közt azzal, hogy a különböző fajok képviselőinek eltérő intelligenciájuk van, illetve, hogy az intelligencia külső fizikai jegyekben is megnyilvánul.

Az 1890-es években Binet kutatni kezdte az intelligencia mérésének tudományosabb lehetőségeit. Binet úgy vélte, hogy az intelligencia a megértés, az érvelés, a figyelem, az emlékezet és a képzelőerő kombinációja. Ezen attribútumok mindegyikét lehet külön mérni, és Binet elkezdte különböző feladatsorok megtervezését, amelyek célja az intellektuális képességek mérése volt. A kutatásait a hivatalos szervek jóváhagyták 1904-ben, amikor a francia kormány felkérte, hogy hozzon létre egy, az iskolás gyerekek intelligenciájának mérésére alkalmas vizsgálati rendszert, amelynek segítségével ki lehet rostálni a kisegítő iskolába küldendő gyerekeket.

Raven színes matricás tesztje (1938)
Binet és kollégája, Théodore Simon egy 30 feladatsorból álló sorozatot szerkesztettek, amit az 1905-ös L’Année Psychologique-ben publikáltak is, a mérésre alkalmas skálával együtt. A teszteket megpróbálták úgy összeállítani, hogy neveltetés hatásai ne hathassanak a megoldásra (vagyis tanult készségekre nem volt szükség a feladatok megoldásához), hogy a gyerekek természetes agyi képességeit mérjék velük. A természetes gondolkodási készségekről Binet azt gondolta, hogy idővel változhatnak. Binet nem értett egyet azzal, hogy fix intelligenciahányadost lehet megállapítani, ha a „mentális életkort” összehasonlítjuk a konkrét életkorral, de mindent összevéve az ő feladatsorai a modern IQ tesztek közvetlen előfutárai.

Tudtad?

- Az ujjlenyomat például egyike azoknak a fizikai jellemzőknek, amelyekről Francis Galton úgy gondolta, hogy egy egyén intelligenciáját jelzik. Galton 1884-ben létrehozott egy rendszert az ujjnyomok osztályozására. A rendszert az utókor nem az intelligencia mérésére, de használni tudta, mégpedig a bűnözők azonosítására.

- A gondolta, hogy intelligencia tesztek alapján úgy is megállapíthatunk egy intelligencia quocienst, hogy a mentális életkort összehasonlítjuk a valós életkorral, a német Wilhelm May Wundt fejében született meg. Az IQ kifejezést az amerikai Lewis Telman pszichológus tette hallhatatlanná Az intelligencia mérésére című 1916-os könyvében.

- Francis Galton felfedező és antropológus fontos eredményeket érte el a térképkészítés és az időjárás előrejelzés területén és, nem utolsósorban ő indította el a természet kontra neveltetés máig tartó vitáját.
Megjegyzés küldése (0)
Újabb Régebbi