Világhíres Magyarok: Mérei Ferenc

Mérei Ferenc (1909-1985) volt az a kultikus alak, akinek egész életét azok a hálózatok határozták meg, melyekhez nemcsak tartozott, hanem amelyeket ő hozott létre. Legfontosabb tudományos adaléka is az egyén és a csoport kapcsolatával függ össze, a jó és rossza hálózatokkal a demokrácia és az egyéni boldogság szempontjából.Sokat hivatkozott dolgozata, Az együttes élmény (1947) hosszú ideig a nemzetközi szociálpszichológiai olvasókönyvek szerves része volt. Alapgondolata: a csoport-interakció „élménytöbbletet” teremthet, mely több mint a puszta egyéni élmények összessége. Ebből dolgozta ki később az „utalás” fogalmát, mely a csoporthoz tartozásra való emlékeztetés szemiotikai eszköze, továbbá egy elméletet a csoport és a vezetők kapcsolatáról, mely szerint a hatékony vezetők mindig átveszik a csoport érdekeit.

Később megtapasztalta az élet és a hatalom ingatag jellegét, a külső és a belső körök közti állandó váltásokat, ami azután a hatalom és a valódi emberi csoportok közti kapcsolatok mérlegeléséhez vezetett nála.
Megjegyzés küldése (0)
Újabb Régebbi