Egy Női Raszputyin?

A „csodagyógyító” Greet Hofmans manipulálta a holland politikát.

Az igazságot a Der Spiegel derített ki: Julianna, Hollandia királynője egy csodagyógyító tanácsait kérte ki politikai kérdésekben. Talán egy olyan személyről volt szó, mint Raszputyin, aki 1907 és 1916 között csalárd módon megkaparintotta a hatalmat az orosz cári udvarban?

Julianna királynő szeretettel foglalkozik gyermekével, Marijkével.
A hírt Hollandiában konokul tagadták. A kormányzat betiltotta a Der Spiegel 1956. június 13-i számának terjesztését. Amiatt aggódtak, hogy az alattvalók elfordulnak a monarchiától, ha tudomásukra jut, hogy az udvarban pártharcok folynak a csodagyógyító körül. Mégis hogy jutott a titokzatos tanácsadó az uralkodóház kegyeibe?

A szülők utolsó reménye

1947-ben nagy volt az öröm a királyi udvarban. A trónörökösnőnek, Juliannának és férjének, Bernhard hercegnek megszületett a negyedik gyermeke: Marijke. Szülei legnagyobb megdöbbenésére hamarosan egy veszélyes szembetegség miatt a kislány szinte teljesen megvakult. A szülők számára Greet Hofmans felbukkanása mintha csak a sors keze lett volna. Az asszony közvetítőnek tekintette magát az emberek és Isten között, és határozott ígéretet tett arra, hogy meggyógyítja kis hercegnőt.

Julianna és Greet között a gyermek miatti aggódás kapcsán bensőséges kapcsolat alakult ki. S Julianna új barátnője számára meredeken felfelé ívelő karrier ígérkezett, hiszen mindössze egy évvel Marijke megszületése után Juliannát Hollandia királynőjévé koronázták. Greet most már saját szobát is kapott a soestdijki királyi kastélyban. Igaz, a hercegnő nem sikerült meggyógyítania, az újdonsült uralkodónő mégis töretlen bizalommal viseltetett a hitbuzgó asszony iránt.

Mind gyakrabban fordult elő, hogy a királynő Greetet tanácsadóként vonta be személyes ügyeibe, de megesett, hogy politikai ügyekben is kikérte a véleményét. Ez az udvari körök bizalmatlanságát váltotta ki. Bernhard herceg mindent elkövetett, hogy távol tartsa a királynőtől a nem kívánatos személyt. Annyit el is ért, hogy Greetnek 1950-ben újra távoznia kellett a soestdijki királyi kastélyból. Nem sikerült viszont tartósan éket vernie a két asszony közé.

Államválság fenyeget

1952-re már egyértelmű volt, hogy befolyásos gyógyító problémát jelent a királyi pár kapcsolatában, és gondot okoz az ország kormányának is. Mind gyakrabban fordult elő, hogy barátnője tanácsára a királynő megpróbálta saját véleményét ráerőszakolni a kabinetre. A válság először Willy Lages miatt tetőzött. A német férfit háborús bűnök miatt halálra ítélték. Greet Hofmans befolyására Julianna vonakodott aláírni az ítéletet, s lemondással fenyegetőzött. Rövid ideig a holland monarchiát csak az imádság tartotta össze. Ekkor a kabinet engedett. A halálos ítéletet életfogytig tartó börtönbüntetésre változtatták. Julianna még a koronájának elvesztését is kockáztatta Greet miatt!

Julianna királynő a majdnem teljesen vak kislány miatt került kapcsolatba Greet Hofmansszal.
Amit a nemzetközi kapcsolatokat illeti, a csodagyógyásznő azokat is befolyásolta. A tervek szerint a királynőnek az Egyesült Államokban kellett látogatnia. Greet tanácsára a Szovjetunióval szemben kemény magatartást tanúsító amerikai kurzust akarta ott bírálni, s fel akart szólalni a nemzetközi megegyezés és a leszerelés mellett. A hidegháború kellős közepén a kis Hollandia legfontosabb szövetségese az uralkodónőnek egy ilyen hangvételű beszédén nyilván mélységesen felháborodott volna. Ez akár még a diplomáciai kapcsolatok megszakításával is járhatott volna. Ezúttal a külügyminiszter fenyegetőzött lemondással, és ezzel elérte, hogy Julianna átdolgozza a beszédét.

Sajtócenzúra

Az udvar két táborra szakadt: a királynő követőire és azokra, akik férje, Bernhard herceg mellett tették le voksukat. Már azt rebesgették, hogy a királyi pár válni készül. A mendemonda eljutott a tömegtájékoztatáshoz is. Legmagasabb helyről azonban megakadályozták, hogy a csodagyógyász nő tevékenysége nyilvánosságra kerüljön. Míg azonban a hazai sajtót sikerült elnémítani, néhány külföldi újság világgá kürtölte a történteket. Julianna alattvalói holland forrásokból csak évekkel később értesültek, de higgadtan reagáltak. Kiálltak a korona mellett.

Mi lett azonban Greet Hofmansszal? Egy bizottság megvizsgálta az ügyet. A királyi házasság megmentése mindennél fontosabbnak bizonyult, s mihamarabb gondoskodni kellett arról is, hogy az ország vezetésének egységes legyen a politikai irányvonala. Az ügyet végül kíméletesen zárták le. A bűnösnek ítélt gyógyító nem léphetett többé a kastélyba, s a királynőnek búcsút kellett vennie tőle. Ám Julianna annak 1968-ban bekövetkezett haláláig levelezett Greettel.

Raszputyin

A szibériai vándorpróféta 1908-ban javított a vérzékenységben szenvedő trónörökös,  Alekszej cárevics állapotán.
Ezzel megnyerte II. Miklós cár és Alekszandra cárné bizalmát, és szabad bejárása lett az udvarba. Raszputyin egyre gyakrabban avatkozott bele a politikába is, miközben a cár veszített befolyásából.
Raszputyin kicsapongásaival, valamint politikai befolyásának növekedésével mind nagyobb terhet jelentett a monarchia számára, ezért összefogtak ellene. 1916. december 30-án a cári családhoz közel álló nemesek Juszupov herceg vezetésével meggyilkolták.
Megjegyzés küldése (0)
Újabb Régebbi