Al-Hijr Rejtélyes Jelei

Mikor alakult ki a Koránban használt, összetett iszlám írás?

Az Arab-félszigeten egykoron élő nabateus kereskedők mérhetetlenül gazdagok voltak, mivel ők tartották kezükben a rendkívül jövedelmező tömjénkereskedelmet. Közülük sokakat monumentális sziklasírokban helyeztek örök nyugalomra. Ezek között is különösen pompázatosnak számít a szaúd-arábiai Al-Hijr (Megain Saleh) homlokzata. Ez a város akkoriban a nabateusok második legnagyobb települése volt.

Al-Hijr: először nabateus város, később muzulmán zarándok-állomás volt
Ettől nem messze egy sziklafalon található az eddig ismert legrégebbi arab írással írt iszlám szöveg. A Nabateus birodalom 106. évi bukásától ugyanis a muzulmán zarándokok állomáshelyként használták Al-Hijrt a Mekkába vezető úton. Egyikük pedig 1350 évvel ezelőtt az alábbi szöveggel örökítette meg magát: „Allah nevében, én, Zuhair írtam ide ezt, Omar halálának idején, a 24. esztendőmben.” Omar alatt a Mohamed próféta halálát követő második, meggyilkolt kalifára kell gondolni.

Halálának éve a keresztény időszámítás szerint 664, az iszlám időszámítás szerint a 24. év, ami egybeesik a próféta menekülésével Mekkából Medinába (Hedzsra). Így tehát egy falfirka a hedzsra szerinti időszámítás legrégebbi bizonyítéka. Ezzel együtt az író olyan írásjeleket használt, amelyek kialakulását eddig jóval későbbre tették.

Az úgynevezett diakritikus pontjelekről van szó, amelyek magánhangzókat jelölnek. Az arab ábécé huszonnyolc betőjével ugyanis csak a szavak mássalhangzóit lehet leírni; a köztük olvasható magánhangzókat a kontextusból kell kikövetkeztetni.

A Korán írása kiegészítő pontozást használ a magánhangzók értékeinek jelölésére
A magánhangzó-pontrendszert azért vezették be, hogy a fontos szövegekben elkerüljék a többértelműségből fakadó félreértéseket. Elsősorban a Koránban, amely a muzulmánok hite szerint Isten Mohamedhez intézett kinyilatkoztatását teljes pontossággal tartalmazza. Emellett a mássalhangzó-ábécé is rendelkezik pontozással az azonos vonalvezetésű betűk megkülönböztetésére. Az egyszerű ívet leíró betű például egy alá helyezett ponttal b-vé, két fölé helyezett ponttal t-vé, három fölé írt ponttal pedig th-vá alakul, mint például az angol think (gondol) szóban.

Az eddigi elképzelések szerint a kevés írástudó egy pontok nélküli mássalhangzó-írást használt a Korán a legrégebbi változataihoz, így fennállt a többértelműség lehetősége és veszélye. Mohamed korai követőit még azzal is megvádolták, hogy szándékosan mondtak le a pontozásról, hogy minden hívő a saját igényeinek megfelelő Korán-értelmezéshez nyúlhasson. Al-Hijr írásaival most bebizonyosodott, hogy a diakritikát a kezdetektől fogva használták.
Megjegyzés küldése (0)
Újabb Régebbi