A Múmiák Rejtélye

Vajon miként maradhattak fenn évezredekig a történelem koronatanúi, és hogyan készítették elő halottaikat a régi egyiptomiak az örökkévalóság számára?A legszebb férfikorban hunyt el, miként azt kezdődő kopaszodása bizonyítja. Ha fogsorát még ajkak takarnák, és bőre nem színeződött volna el fénylő feketére, akkor azt hihetnénk, hogy a régészek által „Vörös Franz”-nak elnevezett személy csak nemrég halt meg. Az 1900-ban, az emslandi tőzegfejtő területén megtalált holttest körülbelül Kr. u. 200 óta nyugodott a mocsár mélyén. A félelmetes külsejű lelet annak köszönheti nevét, hogy haját a mocsári vízben található huminsavak vörösesbarnára színezték.

Az idők folyamán legalább ezer, többnyire kitűnő állapotban fennmaradt holttestet emeltek ki Európa mocsaraiból, a legrégibb mintegy 7000 éves. A rajtuk talál bilincsnyomok és sebesülések azt bizonyítják, hogy nem mindegyikük halt meg természetes halállal. Sokukat alighanem kivégezték, egyeseket az isteneknek áldoztak fel.

Vajon hogyan maradhattak fenn ezek a tetemek olyan jó állapotban, hogy sok esetben csak a rendőrség tudta megállapítani, valóban nem napjainkban elkövetett gyilkosságok áldozatairól van szó? Az ok egyszerű: egyrészt a mocsárvízben alig található oxigén, másrészt viszont számos különböző szerves savat tartalmaz. Ebben a környezetben a rothadást okozó baktériumok nem érzik jól magukat, nem tudnak szaporodni. Így a holttestek éppoly kevéssé bomlanak el, mint azok a mohák, füvek vagy fák, amelyek a mocsárban nőnek, majd elhalásuk után évszázadok, sőt évezredek alatt az egyre vastagadó tőzegrétegek formájában rakódnak le.


Az emberi bőr átváltozása

Idővel a tőzeg egyre több vizet von ki a testből, minek következtében a bomlási folyamatok még tovább lassulnak, sőt gyakran teljesen leállnak. A huminsavak az emberi bőrt feketés-barnás színűre cserzik, a múmia izmai és belső szervei pedig a mocsárban összezsugorodnak. A leletek körzetében végzett ásatások arra utalnak, hogy a mumifikálást a régmúlt idők hóhérai, illetve az áldozatot bemutató papok találták fel, méghozzá véletlenül, amikor is a halottak testét hosszú farudakkal a víz alá nyomták.

VÖRÖS FRANZ Ez a férfi a Kr. u. 3. században hunyt el, mumifikálódott holttestét 1900-ban
találták meg az emslandi Versen közelében. Azon ritka leletek egyike, amelyeknél a
hajkorona is jó állapotban megmaradt.
A mumifikálódott holttestek igen értékes információkkal szolgálhatnak a tudomány számára. Egy, a floridai mocsarakban talált 7000 éves tetem segített például annak a kérdésnek a tisztázásában, hogy honnan származnak Amerika őslakosai, az indiánok. A génvizsgálat egyértelmű rokonságot mutatott a japán őslakosok génállományával.


Sértetlenül a holtak birodalmába

A balzsamozók mesterségének hihetetlen fellendülése az ókori Egyiptomban vallási okokra vezethető vissza. A Nílus mentén élő nép ugyanis sziklaszilárdan hitte, hogy a halott testének kívül sértetlennek kell maradnia ahhoz, hogy a lélek beléphessen a holtak birodalmába.

Először csak az elhunyt fáraók, nemesek és magas rangú hivatalnokok testét balzsamozták be művészi gondossággal, ám később az alsóbb rétegekhez tartozók is biztosítani kívánták a maguk számára a halál utáni élet esélyét, ezért ők is bebalzsamoztatták magukat.

A fáraók népének utódai, akik időközben muzulmán vagy keresztény hitre tértek át, nem is olyan régen még meglehetősen kegyeletsértő célra használták fel az évezredes holttesteket: a csontszáraz, könnyen kezelhető csomagokat vasúti mozdonyok kazánjában vagy otthon, a tűzhelyeikben hasznosították tüzelőanyagként. Utánpótlás akadt milliószámra, végtére is az ókori Egyiptom mintegy 5000 évig állt fenn…

MÚMIA ÉS SZARKOFÁG Ebben a művészien díszített, emberalakot formázó koporsóban
egy thébai papnő múmiáját temették el Kr. e. 150 körül. Az alacsonyabb rangú emberek
számára egyszerűbb, festett koporsók készültek.
A balzsamozási eljárás több hónapon keresztül is eltartott. Amikor egy egyiptomi meghalt, a rituális szabályoknak megfelelően először is „kizsigerelték”: egy kampó formájú szerszámmal eltávolították az értéktelen szervként számon tartott agyat. Ehhez a balzsamozók a kampót feltolták a halott orrán, áttörték a porózus rostacsontot, majd tovább hatoltak a koponyaüregig. A puha szervet csak erősen meg kellett keverni, majd a halottat hasra fektetni: a szürke massza magától kifolyt, a maradékot pedig vízzel öblítették ki, amelyet nádcsövön keresztül az orron át vezettek a koponyába.

A hasüregből egy viszonylag kicsi, kb. 7 cm hosszú nyíláson át távolították el a balzsamozók a belső szerveket, a gyomrot, a beleket, a májat, az epét, a hasnyálmirigyet, a vesét, a hólyagot, nőknél a petefészket. A tüdőt is kiemelték a mellüregből. A szív – mint a lélek, valamint a gondolatok székhelye – a testben maradt, és nátronsóval töltötték meg. A bőrt – az eltávolított szervekhez hasonlóan – vastag sóréteggel vonták be.

Ezután a test és a szervek 35 napon át egy deszkán pihentek. A nátronsó majdnem teljesen kivonta belőlük a vizet, nagyságtól és súlytól függően összesen mintegy 40 litert. A vízelvonásnak és a sórétegnek köszönhetően a rothadást okozó baktériumok, a dongólegyek és más dögevők nem tudták megkezdeni romboló munkájukat. E szakasz végén a bőrön már látszott a múmiákra jellemző fekete elszíneződés.


Sivatagi hőség 35 napon át

Ezután a testet olaj, tömjén, mirha, cédrusgyanta és pálmabor keverékével vonták be, és vászoncsíkokkal tekerték körül, amelyeket cédrusgyantával ragasztottak össze. Ennek végeztével a balzsamozók a holttestet 35 napig a hőségre és a száraz sivatagi szelekre bízták, amelyek a testet végül teljesen kiszárították. 75 kg-os testsúly esetén a múmia súlya mindössze 26 kg maradt. A tetemet ember alakúra faragott koporsóban temették el, vagy – egyszerűbb emberek esetében – csak festett koporsót használtak. A kiszárított szerveket agyagkorsókba rakták, majd a múmia mellett helyezték el. A balzsamozók ezenkívül még egy rituális szövegeket tartalmazó pergamentekercset is tettek a koporsóba, amelynek az volt a rendeltetése, hogy a halott számára lehetővé tegye a belépést a holtak birodalmába.

BALZSAMOZÁS 3300 ÉVVEL EZELŐTT "Tutanhamon ünnepélyes be-
balzsamozása. A ceremóniamester felügyeli a szolgákat munka közben, egy pap
füstáldozatot mutat be." Egy itáliai művész így írta le 1900 körül készült rajzát.
Hogy a balzsamozásnak ez a módja valóban működött, nemcsak az Egyiptomban épen fennmaradt múmiák bizonyítják, hanem egy kísérlet is, amelyet egy amerikai kutatócsoport végzett 1994-ben: egy kb. 80 éves férfit mumifikáltak, aki halála előtt testét a tudomány rendelkezésére bocsátotta. A kutatók az ókori eljárást alkalmazták. A kísérletet siker koronázta: a kiszáradt test kitűnő állapotban maradt fenn, olyannyira, hogy azóta is gyakran kutatások és bemutatók tárgyát képezi.


Fekete tüdők

Manapság az igazi múmiákat is világszerte kiemelkedő tudományos érdeklődés övezi, és a legmodernebb orvosi-műszaki módszerekkel vizsgálják őket. Ennek eredményeképp már megrendült néhány eddig biztosnak hitt ismeret. A kutatók arra a megállapításra jutottak például, hogy az érelmeszesedés és a magas vérnyomás semmiképp sem modern világunk kísérőjelenségéi hanem már az ókori, Nílus menti civilizációt is sújtották. A környezeti ártalmak okozta betegségek is számos ember gyötrelmes halálához vezettek: sok múmia tüdeje fekete volt a koromtól – az egyiptomi házakban található számtalan nyitott tűzhely következményeként.

Igen fejlett volt a gyógyászat a fáraók birodalmában. Találtak múmiákat teljesen gyógyult koponyasérülésekkel, ami csak egyféleképpen magyarázható: sikeres agyműtéteket hajtottak végre, valószínűleg daganatokat távolítottak el! Kimutatható az is, hogy az ókori egyiptomiak – talán altatóként, de alighanem tiszta élvezetforrásként is – hasisfüstöt szívtak be az orrukon át, amit a szőrzetminták elemzése bizonyít


Az időjárás konzerválta

Igen gyakran a véletlen, ha halál helyszínének földrajzi környezet idézi elő a mumifikálódást. Ez nemcsak a mocsári hullák esetében történt így; számos helyen, ahol a talajvíz közel ér a földfelszínhez, az eltemetett hullák, alig bomlanak fel, és a kutatók számára igen jó vizsgálati tárgyként szolgálnak az ősi kultúrák kutatásában.

Ezt a 10 éves inka leányt az Andokban találták, 5300 m-es magasságban. A testet egyszerűen
a száraz hegyi levegő mumifikálta.
Különösen alkalmas feltételeket biztosítanak a test mumifikálódásához – többek között – a szélsőségesen száraz vidékek, mint például a sivatagok.

Így a kínai Góbi-sivatagban, Sinkiang tartományában talált kiszáradt múmiák azt bizonyítják, hogy már 3500 évvel ezelőtt – sokkal korábban, mint ahogy Marco Polo erre járt – létezniük kellett kereskedelmi kapcsolatoknak Ázsia és Európa között. Egyes textíliák ugyanis a közép-európai térségből származtak.
Megjegyzés küldése (0)
Újabb Régebbi