Elsinore: A Hősök Vára

Kronborg lenyűgöző erődje egykoron félelmet keltett az idegen hajósok szívében. De hírnevét mégis két legendás mondahősnek, Hamletnek, Dánia hercegének, és a lovag Dán Holgernek köszönheti.

FENNKÖLT ERŐDÍTMÉNY  Kronborg vára a Dánia és Svédország között húzódó
Oresund tengerszoros legkeskenyebb szakaszánál áll. 1425-1857 között az idegen hajóknak
le kellett horgonyozniuk Kronborgnál, hogy vámot fizessenek, mielőtt keresztülhaladnak a szoroson. A bevétel közvetlenül a királyhoz került, akinek a vár felőli oldalán elhelyezett
hatalmas bronzágyúja gondoskodott arról, hogy a hajók mindig eleget tegyenek kötelezettségüknek.

Koppenhágától északra, egy mélyen a tengerbe nyúló kiszögellésen áll Kronborg hatalmas vára. Kecses, aranyozott sisakban csúcsosodó tornyai éles ellentétet képeznek erős sáncaival. A vár múltja is ellentmondásokkal terhes. Évszázadok során szolgált erődként, királyi palotaként, volt kaszárnya, az utóbbi időben múzeum. Hírneve azonban főleg két nagy mondabeli alakkal való kapcsolatán nyugszik.

Egyikük Hamlet (Amled), a dán királyfi, William Shakespeare (1564-1616) tragédiájának címadó hőse. Kronborg volt a dráma helyszíne, de a drámaíró Elsinore-re keresztelte Helsingør, a várfal lábánál fekvő város nevének angolos változata nyomán. A másik legendás hős Dán Holger, Nagy Károly (742-814), a „Nyugat császára” 12 előkelő lovagtársának egyike. A hagyomány szerint Holger is alszik, akárcsak Arthur, a brit király, addig az óráig, míg országának szüksége nem lesz rá. Akkor felkel, hogy megvédje hazáját.

Krogen erődítményét Pomerániai Erik, Dánia, Svédország és Norvégia királya építette Helsingor legkiugróbb pontján 1420 körül. Az erőd védte a Øresund szorost (amelynek 1660-ig mindkét partja dán terület volt), és érvényt szerzett a vámfizetési kötelezettségnek, amely a Balti-tengerre tartó valamennyi hajóra vonatkozott.

MEGERŐSÍTETT VÉDELEM V. Keresztély uralkodása alatt (1670-1699) erős új sáncot építettek Kronborg várának szárazföld felőli oldalán, amint az a kb. 1696-ból származó
metszeten látható. Dánia kisebb-nagyobb megszakításokkal ekkor már egy évszázada állt
hadban Svédországgal.
II. Frigyes király 1574-ben, amikor országa hadat üzent a svédeknek, úgy döntött, hogy átépítteti az erődöt. A kor legdivatosabb stílusát, a holland reneszánszot választotta. A Kronborg névre keresztelt új vár 1585-re készült el, s négy évvel később VI. (skóciai) Jakab (később I. Jakab néven Anglia királya) mézesheteinek romantikus színteréül szolgált, aki Frigyes lányával, Dániai Annával kötött politikai szempontból előnyös házasságot. Mivel az angolok a várat általában Dánia legismertebb építményének tartották, nem meglepő, hogy Shakespeare ebbe a környezetbe helyezte 1600 és 1601 között írt Hamlet című tragédiáját.


Shakespeare, szokásához hűen, valóságos történetre alapozta tragédiáját. A XII. század végén Saxo Grammaticus dán történetíró latin nyelven megörökítette Dánia történelmét. Művében leírta Amled dán királyfi viharos életútját, akinek apját Amled nagybátyja gyilkolta meg. A nagybáty azután feleségül vette az özvegy Gerudát és elfoglalta a trónt. A történet helyszíne Grammaticusnál Jütland, de Shakespeare Kronborg várába helyezte át. Talán részletes leírást is kapott a várról azoktól a színészektől, akik itt léptek fel a dán udvar előtt.

Dán Holger, ahogy Hans Peder Pedersen-Dan 1906-ban megformázta, 
a Kronborg alatti kazamaták egyikében trónol. A dánok nemzeti hősének
 tekintett lovag köztudomásúlag Nagy Károly előkelő lovagjainak
 egyike volt, és állítólag 100 évig élt Avalonon a varázslónő Morgan le Fay-jel,
 mielőtt visszatért volna az udvarba. Ez lehet az alapja Andersen meséjének is: 
mindaddig a vár alatt alszik, amíg országának szükséges nem lesz rá.
Bár Frigyes király lenyűgöző építményt emeltetett, amely félelemmel vegyes tiszteletet ébresztett a külhoni látogatókban, a várkastély sorsa az alapos újjáépítés után is viszontagságos maradt. 1629-ban, IV. Keresztély király uralkodása alatt egy tűzvészben súlyosan megrongálódott, de az eredeti stílust megtartva, aprólékos gondossággal helyreállították. (A kápolnában, amelyet elkerült a tűz, még ma is láthatók a korabeli aranyozott tölgyfa berendezési tárgyak.) 1658-1660 között Kronborgot a svédek foglalták el, a amikor végül távoztak, számos festményt és több szoboralakot is magukkal vittek a vár udvarának reneszánsz szökőkútjáról.

A XVIII. század végén a vár egy része Matilda, a fiatal angol hercegnő börtönévé vált, aki az őrült VII. Keresztély dán királyhoz kényszerítettek feleségül. A hercegnőt – ártatlanul – hűtlenséggel vádolták, s rövid élete hátralévő részére bebörtönözték, először Kronborgban, majd Hannoverben, ahol 1785-ben 23 éves korában meghalt. Ugyanebben az évben a várat katonai célokra használták, és egészen 1922-ig kaszárnya volt.

SZEREPJÁTSZÁS John Gielgud, a kiváló brit színész 1939-ben alakította
Shakespeare mélabús dán királyfiját, Hamletet Kronborgban. A drámát 1816-ban
adták elő először a várban.
Kronborg rengeteg turistát vonzott az elmúlt 200 évben. A XVIII. század vége felé különös kertet hoztak itt létre, amelyben a látogatók elsétálhattak a Mennybéli királysághoz, útközben egy remetelak és egy törött oszloppal kijelölt jelképes sír mellett haladva el. A kert Hamlet kertje, a sír pedig Hamlet sírja néven vált ismertté. 1857-ben egy vállalkozó szellemű helybéli férfiú engedélyt kapott arra, hogy „Hamlet sírját a legendának megfelelő környezetbe helyezze”. Tette abból állt, hogy az oszlopot máshová helyezte, és 32 shillinget kért a megtekintéséért. Bár a kert ma már nincs nyitva a látogatók előtt, a legtöbb útikalauz továbbra is ajánlja a „Hamlet-sétát”.

AZ ŐRÜLT HERCEG A XVII. századi képen látható dán herceg,
Hamlet a főhőse Shakespeare tragédiájának.
A legenda legkorábbi írott, dán változatában a herceg őrültséget színlel,
 és végül visszahódítja királyságát. Shakespeare felhasználta az ötletet:
 drámájában Hamlet ilye módon álcázza az apja halálának
megbosszulására szőtt összeesküvést.
A turisták változatlanul özönlenek a várhoz – amely most kereskedelmi és hajózási múzeumnak is otthont ad –, hogy sétálgassanak a régi erődítményből maradt várfalon és kedvükre csatangoljanak Helsingør hangulatos tengeri kikötőjének macskaköves utcáin az ódon házak között. Stílusos főhajtás Shakespeare és Kronborg előtt, hogy a Hamletet, folytatva a 195 éves hagyományt, mint a mai napig előadják a kastélyudvaron.
Megjegyzés küldése (0)
Újabb Régebbi